Doelstelling van de Vereniging Groen Noordenveld

De vereniging stelt zich in het belang van de leden en van de inwoners van de gemeente Noordenveld in het algemeen, ten doel:

Het behouden van rust, ruimte, natuur, mooie woon- en leefomgeving in en om de dorpen van de gemeente Noordenveld
Het met alle legale, democratische middelen tegengaan van de aantasting van de waardevolle kenmerken van het groene karakter van de gemeente Noordenveld, veroorzaakt door grootschalige woningbouw, wegenaanleg en aanleg van bedrijventerreinen.
Daarbij zelfstandig, in aanvulling op en in samenwerking met andere organisaties die geheel of gedeeltelijk hetzelfde doel nastreven, op te treden.

Gemeente Noordenveld is een parel in de kop van Drenthe met veel groen, ruimte en natuur rondom. Met de plannen, die zijn uitgebroed in het kader van de Regiovisie, zal veel van deze natuur ernstig worden aangetast. Ook uw woonomgeving zal worden verpest door verkeerslawaai, lucht- en lichtvervuiling.

De plannenmakers hebben voor het prachtig gelegen Nietap/Terheijl 800 woningen extra in petto. Roden mag rekenen op 3250 extra woningen, aan de Westkant (Nieuw Roden) en aan de Zuid- en Zuidoostkant.

Uit allerlei varianten voor ontsluitingswegen is al duidelijk gekozen voor een provinciale weg vanaf de A7 via Oostindië dwars door het wijkengebied, langs de noordrand van bebouwing en bossen Terheijl aansluitend bij het witte huis (Vasalis) bij de Maatlanden. Voorts wordt de Maatlanden naar het zuiden over de hockeyvelden/tennisvelden etc. doorgetrokken ter ontsluiting van de zuidelijke bebouwing.

Dit alles om de enorme bebouwing van Noordenveld en Leek te ontsluiten (voor 7.000 woningen). Tevens wordt hierdoor een nieuwe route gecreëerd van de A7 via Oostindië door Roden via het Natuurschoonbos over de Maatlanden naar Peize/Donderen/Norg naar de A28.

Bewoners aan de noordkant van Roden (Vijfde Verloting, Roden-West etc.) en Midden Roden (Stinsenweg/Raifeissenlaan) wonen straks min of meer aan deze weg die met duizenden verkeersbewegingen per etmaal u allemaal veel lawaai en luchtvervuiling zal brengen.

Kunt u leven met de gedachte dat:
1) uw prachtige Gemeente Noordenveld met duizenden woningen wordt verstedelijkt
2) dag en nacht verkeer (veel vrachtverkeer) door mooi natuurgebied en langs uw achtertuin dendert?

Natuurlijk niet!
U kunt hier wat aan doen.
Wordt nu lid en/of donateur van ‘GroenNoordenveld’.
Via het menu (kies: lid worden) kunt u zich opgeven als lid en/of donateur.

 

'Intussen is er in de loop der jaren in Noordenveld het één en ander veranderd. De megalomane plannen van de regiovisie zijn van de baan. Het heeft in de vorm van afschrijvingen op bouwgrond wel heel veel geld gekost.
Over het algemeen kijkt ook de gemeente Noordenveld nu met iets meer gezond verstand naar woningbouw in uitbreidingsgebieden. Toch is het goed dat de Vereniging Groen  Noordenveld aandacht blijft vragen voor de leefomgeving in Noordenveld. Daarom hebben we de doelstellingen van 2007 in 2013 nogmaals tegen het licht gehouden en in 2015 in iets meer algemene termen geformuleerd

Doelstellingen Verenging Groen Noordenveld in 2007:
In het belang van de leden, de inwoners van de gemeente Noordenveld en in het algemeen:

 - behoud van rust, ruimte, natuur en de mooie woon- en leefomgeving in en om de dorpen van de gemeente Noordenveld;

- tegengaan met alle legale middelen van grootschalige woningbouw, wegenaanleg en aanleg van bedrijventerreinen die deze waardvolle kenmerken en het groene karakter van de gemeente Noordenveld aantasten;
- dit alles in aanvulling op en in samenwerking met andere organisaties die geheel of gedeeltelijk hetzelfde doel nastreven.
 
In 2013 is daar aan toegevoegd:
 - een politieke onafhankelijke organisatie met aandacht voor de toekomst van de samenleving en allerlei zaken die daarin veranderen; we blijven ons focussen op gemeenschappelijke zaken, zoals HOV, dorpskern Nieuw Roden en Burgerparticipatie.
 
In 2015 zijn de doelstellingen in meer algemeen herkenbare termen geformuleerd:
 - De Vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving te beschermen, te handhaven en/of te bevorderen en probeert aantasting van het groen in Noordenveld te voorkomen.