< Vorige

 Doelstelling van de Vereniging Groen Noordenveld

De vereniging stelt zich in het belang van de leden en van de inwoners van de gemeente Noordenveld in het algemeen, ten doel:

  1. Het behouden van rust, ruimte, natuur, mooie woon- en leefomgeving in en om de dorpen van de gemeente Noordenveld
  2. Het met alle legale, democratische middelen tegengaan van de aantasting van de waardevolle kenmerken van het groene karakter van de gemeente Noordenveld, veroorzaakt door grootschalige woningbouw, wegenaanleg en aanleg van bedrijventerreinen.
  3. Daarbij zelfstandig, in aanvulling op en in samenwerking met andere organisaties die geheel of gedeeltelijk hetzelfde doel nastreven, op te treden.

Gemeente Noordenveld is een parel in de kop van Drenthe met veel groen, ruimte en natuur rondom. Met de plannen, die zijn uitgebroed in het kader van de Regiovisie, zal veel van deze natuur ernstig worden aangetast. Ook uw woonomgeving zal worden verpest door verkeerslawaai, lucht- en lichtvervuiling.

De plannenmakers hebben voor het prachtig gelegen Nietap/Terheijl 800 woningen extra in petto. Roden mag rekenen op 3250 extra woningen, aan de Westkant (Nieuw Roden) en aan de Zuid- en Zuidoostkant.

Uit allerlei varianten voor ontsluitingswegen is al duidelijk gekozen voor een provinciale weg vanaf de A7 via Oostindië dwars door het wijkengebied, langs de noordrand van bebouwing en bossen Terheijl aansluitend bij het witte huis (Vasalis) bij de Maatlanden. Voorts wordt de Maatlanden naar het zuiden over de hockeyvelden/tennisvelden etc. doorgetrokken ter ontsluiting van de zuidelijke bebouwing.

Dit alles om de enorme bebouwing van Noordenveld en Leek te ontsluiten (voor 7.000 woningen). Tevens wordt hierdoor een nieuwe route gecreëerd van de A7 via Oostindië door Roden via het Natuurschoonbos over de Maatlanden naar Peize/Donderen/Norg naar de A28.

Bewoners aan de noordkant van Roden (Vijfde Verloting, Roden-West etc.) en Midden Roden (Stinsenweg/Raifeissenlaan) wonen straks min of meer aan deze weg die met duizenden verkeersbewegingen per etmaal u allemaal veel lawaai en luchtvervuiling zal brengen.

Kunt u leven met de gedachte dat:
1) uw prachtige Gemeente Noordenveld met duizenden woningen wordt verstedelijkt
2) dag en nacht verkeer (veel vrachtverkeer) door mooi natuurgebied en langs uw achtertuin dendert?

NATUURLIJK NIET!

U KUNT HIER NU WAT AAN DOEN!

Word nu lid en/of donateur van ‘GroenNoordenveld’. Via het menu kunt u zich hier opgeven als lid en/of donateur.