< Vorige

 Het bestuur van Groen Noordenveld

 Vereniging Groen Noordenveld - 2017

 Het bestuur bestaat uit de volgende leden, waarvan de voorzitter in functie is benoemd. De overige functies zijn door het bestuur verdeeld.

Johan Kasper                      voorzitter (2017)                                             johankasper@live.nl 

Willy Nooren                        secretaris en ledenadministratie (2018)        groennoordenveld@home.nl 

Ingrid de Quastenit             vice-voorzitter (2018)                                      ingrid.quastenit@gmail.com

Joop Bosch                          financiën (2018)                                             bosch.joop@gmail.com

Jelke Kuiler                          namens Natuurschoonweg en Platform Nietap/Terheijl (2017)

                                            penningmeester (2016)                                  jakje@home.nl

Willem Ponsteen                algemeen lid, website (2016)                          vgnsitebeheer@hotmail.nl

Harry Waals                       algemeen lid (2018)                                         h.waals@home.nl

 

 

Volgens de statuten dient een rooster voor aftreden van het bestuur te worden opgesteld. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar.

 Voorstel:

2017                    voorzitter

2018                    vice-voorzitter

2018                    secretaris

2016                    penningmeester

 Tussen haakjes staat het jaar van aftreden aangegeven.

  

Kascommissie 2016:

Oebele Bruinsma

Miep Bregman

Reserve: Anneke Brouwer

 

Verslag van de secretaris 2016

 Financieel jaarverslag 2016