< Vorige

 Archief

    jaar -  2012

          -  Nieuwsbrief jaargang 6 nummer 1

           -   Nieuwsbrief jaargang 6 nummer 2

           -   Nieuwsbrief jaargang 6 nummer 3

           -   Nieuwsbrief jaargang 6 nummer 4

    jaar - 2011

           -   meerstad klap voor groningen 2     krantenknipsel

           -   meerstad klap voor groningen 1     krantenknipsel 

           -   nieuwsbrief_jaargang_5_nummer_2

  -   nieuwsbrief_jaargang_5_nummer_4

    jaar - 2010

          -  Gemeente Noordenveld verpest eigen woningmarkt

         -  jaarstukken Regiovisie Assen - Groningen

         -  jaarstukken 2010 Regio Groningen - Assen

         -  agenda punt regiovisie

    jaar -  2009

         -  zienswijze 2009

         -  zienswijze 2009 korte versie

         -  De Gemeentelijke ombudscommissie van de gemeente Noordenveld

         -  uitspraak Ombudscommissie over inspraak IGS Leek-Roden

         -  Gr Noordenveld positief verrast door de uitspraak van de Onafhankelijke Ombudscommissie.

         -  Visie ontziet landschap meer

         -  Gedeputeerde Calon hult zich in stilzwijgen over toekomst Meerstad

         -  Plannen 90 miljoen te duur

         -  Meer water in nieuwe wijken Roden

         -  Plannen Roden-Leek terug bij de basis

    jaar - 2008

         -  nieuwsbrief_jaargang_2_nummer_1

        -  nieuwsbrief_jaargang_2_nummer_2

        -  nieuwsbrief_jaargang_2_nummer_3

        -  nieuwsbrief_jaargang_2_nummer_4

        -  nieuwsbrief_jaargang_2_nummer_5

         -  Voorwaarden aan nieuwe toekomstvisie Roden-Leek

         -  Wethouder Fellinger: Rondweg Leek-Roden komt er

         -  Groen Noordenveld boos

         -  PvdA Noordenveld vóór huizenbouw

         -  Raadsfracties Noordenveld mijden debat

         -  Debat over Leek-Roden afgelast

         -  Insprekers Roden vertrouwen raad niet

         -  verslag 1e werkatelier

         -  verslag werkatelier

         -  Presentatie Mathieu Spiers Provinciale Staten - Krimp in Limburg

         -  Presentatie Ben van Essen Provinciale Staten - Krimp in Limburg

         -  Presentatie Johan Kaspers - Prognose bevolking

         -  Document Johan Kaspers - Prognose bevolking

 

    jaar - 2007

         -  nieuwsbrief_jaargang_1_nummer_1

         -  nieuwsbrief_jaargang_1_nummer_2

         -  nieuwsbrief jaargang_1_nummer_3

         -  zienswijze IGS Natuurschoon

           -  Voor de Provincie

          -  zienswijze IGS wvv

        Dia presentatie Henk Koekoek

       - presentatie 1e algemene ledenvergadering

       - presentatie Harry Henk Pierre

        - Raadsbesluit gemeente Noordenveld