< Vorige

 

Welkom bij Groen Noordenveld.

De Vereniging Groen Noordenveld

komt op voor 

een groen en natuurlijk Noordenveld.

 

Laatste nieuwsbrief: oktober 2016

 

Hier vindt u onze concept zienswijze.

Eventuele opmerkingen en/of aanmerkingen kunt ons via de redactie nog toesturen.


Waarom is de Vereniging Groen Noordenveld

tegen woningbouw op het Oosterveld te Norg?

(zie ook rapport Natuurlijk Norg 2000)

 

Mogelijk nieuw fietspad door de Onlanden

Tussen Leek - Roden en Eelde-Paterswolde is in de afgelopen jaren  het natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden ontstaan. De Onlanden is ontstaan om het risico op ongewenste overstromingen te verminderen en om  een nieuw natuurgebied aan te leggen. Sinds geruime tijd staat in de stukken van de Regiovisie de behoefte aan het aanleggen van een snelle fietsroute tussen Leek en Groningen. Daarbij wordt ook gedacht aan een extra fietspad over het grondgebied van Noordenveld aan de zuidzijde van het Leekstermeer. De stichting Natuurbelang De Onlanden had hierover, mede namens een tiental andere natuurorganisaties een brief geschreven, ook aan het college van Noordenveld. Dit onderwerp is vervolgens op de agenda van de raadscommissie geplaatst. Naast de stichting heeft ook onze vereniging ingesproken en de raadscommissie steunde in grote meerderheid het afwijzen van een extra fietspad aan de zuidzijde. De betreffende stukken vindt u in de hierna vermelde link.

Brief aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen

 Publicatie Provincie Groningen Fietsroute Plus Groningen - Leek

 

De Vereniging Groen Noordenveld is een door de overheid aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de vereniging binnen de geldende fiscale regels aftrekbaar zijn van het inkomen.

RSIN of fiscaal nummer ANBI: 818182453

Verslag van de secretaris 2015

Financieel jaarverslag 2015